Ergotherapie maakt je leven makkelijker

 Ergotherapie Steenbergen

Ergotherapie wil je lichaamsfuncties zoveel mogelijk herstellen. De therapie behandelt niet alleen de aandoening zelf, maar ook de gevolgen die je in het dagelijks leven zult ondervinden. Je bepaalt zelf je doelen. Afhankelijk van je situatie wil je bijvoorbeeld beter leren begrijpen hoe hersenschade je leven beïnvloedt, hoe je je beter kunt verdelen of hoe je best omgaat met je fysieke beperkingen.

Wanneer ergotherapie?

Wanneer je door ziekte, ongeval of operatie niet in staat bent je normale dagelijkse bezigheden voort te zetten, kan je behandelend arts ergotherapie voorschrijven. Als je als gevolg van je ziekte praktische problemen ondervindt, kom je ook in aanmerking voor ergotherapie. Ergotherapie is handig wanneer je bijvoorbeeld je handen of armen niet meer correct kunt gebruiken, je moeite hebt met lopen of pijn bij het zitten. Denkstoornissen, vermoeidheid, concentratie- of geheugenproblemen kunnen ook door de ergotherapeut behandeld worden. Kortom, ergotherapie behandelt alles wat invloed heeft op je persoonlijke verzorging, de zorg voor anderen, voor je gezin of je werk.

Behandeling

Ergotherapie ontwikkel of herstelt de vaardigheden nodig om je dagelijkse activiteiten uit te voeren. Op basis van je keuzes en beperkingen stelt de ergotherapeut een behandelplan op. Hij begeleidt je zo dat je je dagelijkse bezigheden kunt verrichten. Tijdens de eerste behandeling bespreekt de ergotherapeut je problemen en wat je met zijn behandeling wilt bereiken.

Oorzaken van je problemen

De basis van de behandeling is de diagnose ergotherapie: ergotherapeuten onderzoeken de oorzaak van je  probleem en de mogelijkheden om het op te lossen. Op basis van zijn bevindingen stelt de ergotherapeut in nauwe samenspraak met zijn patiënt een actieplan op. Tijdens zijn behandel controleert de ergotherapeut regelmatig in hoeverre je doelen bereikt worden. Ze gebruiken daarvoor verschillende meetinstrumenten. Indien nodig kan de ergotherapeut zijn behandelplan aanpassen. Woon je in de regio Steenbergen en heb je de hulp van een ergotherapeut nodig. Dan kan Ergotherapie Steenbergen je zeker helpen.